Home
Up
Hanzhongmen
Hepingmen
Jiefangmen
Jiqingmen
Tongjimen
Xuanwumen
Yijiangmen
Zhonghuamen
Zhongshanmen

Jiefangmen

jiefangmen.gif (1435 bytes)

Jiefangmen is a modern gate that allows access to Xuanwu Lake Park.   It is very close to Jiming Temple and the Nanjing City government compound.   The Nanjing City Wall Museum is located near Jiefang Gate inside the wall itself.

jiefangmen3.jpg (61730 bytes)
This photo is taken from the south or inside the city
2000 Kerk Phillips

Photos of Jiefangmen:

View from the top of the pagoda at Jiming Temple

Panoramic view taken from steps to the north of the gate