Home
Up
Hanzhongmen
Hepingmen
Jiefangmen
Jiqingmen
Tongjimen
Xuanwumen
Yijiangmen
Zhonghuamen
Zhongshanmen

Jiqingmen

 jiqingmen.gif (1310 bytes)

Like Jiefangmen and others, Jiqingmen is a modern gate cut through the walls to allow better traffic flow.

jiqingmen2sm.jpg (23875 bytes)
This photo is taken from the west, just outside the gate
2001 Kerk Phillips

Photos of Jiqingmen

Panorama also from the west, but from further south.