Home
Up
Hanzhongmen
Hepingmen
Jiefangmen
Jiqingmen
Tongjimen
Xuanwumen
Yijiangmen
Zhonghuamen
Zhongshanmen

Xuanwumen

xuanwumen.gif (1275 bytes)

Xuanwumen was built in 1910 to provide access from the west and inside the northern part of Nanjing to Xuanwu Lake.

xuanwumen4sm.jpg (27293 bytes)
This photo was taken from the east side of the gate, inside Xuanwu Lake Park, but outside the city walls.
2001 Kerk Phillips

Photos of Xuanwumen

From the west, inside the city

From the east, outside the city

Tower on the gate